Међународни научни скуп

НОВИ ХОРИЗОНТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Програм међународног научног скупа

Универзитет у Београду Учитељски факултет
28. мај 2022. године


 • Тема Скупа

  Тема скупа је „Нови хоризонти васпитања и образовања“.

  — Детаљније

 • Када?

  Међународни научни скуп биће одржан 28. мајa 2022. године.

 • Где?

  Скуп ће бити одржан на Учитељском факултету Универзитета у Београду, уколико епидемиолошка ситуација то дозволи.

 • Котизација

  За учеснике из Србије котизација износи 7.200,00 динара (са ПДВ-ом). Упутство за уплату за учеснике из Србије: текући рачун бр. 840-1906666-26, модел 97, позив на бр. 3222; прималац: Учитељски факултет, Београд, Краљице Наталије 43; назнака/сврха уплате: “уплата котизације за [имена и презимена особа за које се уплаћује новац]”.

  За учеснике из иностранства котизација износи 60 евра (плус трошкови банкарске провизије).

  Рок та уплату котизације 1. мај 2022. године.

  — Детаљније

Suorganizatori-2020