Организатори и одбори

Чланови програмског одбора:

др Вера Ж. Радовић, председник програмског одбора

др Франческо Арчидијаконо, Универзитет за образовање наставника у Бјену
др Деан Илиев, Педагошки факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ у Битољу
др Здислава Зацлона, Виша педагошка школа у Новом Сончу
др Алина Роман, Факултет за образовне науке, психологију и друштвене науке Универзитета „Аурел Влајку“ у Араду
др Габриела Келемен, Факултет за образовне науке, психологију и друштвене науке Универзитета „Аурел Влајку“ у Араду
др Аленка Липовец, Педагошки факултет Универзитета у Марибору
др Иван Прскало, Учитељски факултет Универзитета у Загребу
др Лидија Цвикић, Учитељски факултет Универзитета у Загребу
др Снежана Мирков, Институт за педагошка истраживања, Београд
др Радован Антонијевић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
др Кристинка Овесни, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
др Виолета Јовановић, Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу
др Снежана Маринковић, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу
др Вучина Зорић, Филозофски факултет, Универзитет у Никшићу
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду
др Ана Вујовић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду
др Петар Рајчевић, Учитељски факултет, Призрен-Лепосавић, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
др Синиша Стојановић, Учитељски факултет у Врању, Универзитет у Нишу
др Зорица Цветановић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду
др Синиша Кушић, Филозофски факултет, Универзитет у Ријеци
др Сања Благданић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду
др Маријана Зељић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду
др Невена Буђевац, Учитељски факултет, Универзитет у Београду
др Зорица Ковачевић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду
др Софија Маричић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

Чланови организационог одбора

Душка Михајловић, председник организационог одбора

Ивана Стојков
Владимир Вукомановић Растегорац
Ненад Синђелић
Зорица Савић-Ненадовић
Зоран Тошић
Милица Дучић
Милош Батрићевић
Срђан Стевић
Аница Абазовић
Ивко Николић