Упутства за писање рада

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА ЗА МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧКИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Упутство за припрему радова