Упутства за писање рада

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДА ЗА МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У СВЕТУ КОЈИ СЕ МЕЊА

Упутство за ауторе Uputstvo za autore