Упутство за припрему сажетка

Текст сажетка треба да садржи сажете информације о садржају саопштења: контекст и значај проблема, циљ истраживања, метод, резултате истраживања са кратком интерпретацијом, закључке и импликације за образовну политику и/или праксу. За радове теоријског карактера наведена структура није обавезујућа.

Сажетак је потребно доставити на српском језику (ћирилично писмо) и енглеском језику. Учесници из иностранства достављају само сажетак на енглеском језику. Један аутор може пријавити највише два прилога за конференцију.

Пријаву за учешће на конференцији са сажетком послати до 25. марта 2024. године на адресу: naucni.skup2024@uf.bg.ac.rs

Обавештење о прихватању теме и сажетка аутори ће добити до 5. априла 2024. године, након процедуре рецензирања