Упутство за припрему сажетка

Текст сажетка треба да садржи сажете информације о садржају саопштења: контекст и значај проблема, циљ истраживања, метод, резултате истраживања са кратком интерпретацијом, закључке и импликације за образовну политику и/или праксу. За радове теоријског карактера наведена структура није обавезујућа.

Сажетак је потребно доставити на српском језику (ћирилично писмо) и једним од страних језика конференције (енглески, руски, фгранцуски, шпански). Учесници из иностранства достављају само сажетак на страном језику. Један аутор може пријавити највише два прилога за конференцију. Један рад може да има највише три аутора.

Пријаву за учешће на конференцији са сажетком послати до 10. априла 2023. године на адресу: naucni.skup@uf.bg.ac.rs

Обавештење о прихватању теме и сажетка аутори ће добити до 20. априла 2023. године, након процедуре рецензирања