Програм

Програм међународног скупа

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У СВЕТУ КОЈИ СЕ МЕЊА

Програм међународног научног скупа

 

Тематски оквир скупа:

 1. Развијање критичког мишљења, компетенција за решавање проблема и креативности као кључних ресурса за 21. век
 2. Трансформација учења у ери паметних технологија – предности и изазови
 3. Формално и неформално образовање – судар и/или синергија
 4. Породица, вртић и школа, као база уметности васпитања и образовања
 5. Добробит деце и ученика и ментално здравље као приоритети васпитања и образовања
 6. Заједничко развијање програма – деца и васпитачи као истраживачи
 7. Међународна истраживања вредновања образовних система (ПИСА, ТИМС, ПИРЛС, ТАЛИС)
 8. Уметности у општем образовању и васпитању у контексту глобалних промена
 9. Истраживања у уметностима као подстицај за развој и учење
 10. Вештачка интелигенција у настави: иновације, изазови и етички аспекти
 11. Природа, наука и уметност у васпитању и образовању
 12. Физичко васпитање – основа уметности кретања
 13. Математичко образовање у свету који се мења
 14. Уметност речи – изучавање српског језика, књижевности и културе у светлу промена
 15. Настава и учење страног језика у свету који се мења

Добродошли су и радови ван наведених тематских целина који се уклапају у главну тему скупа.