Програм

Тематски оквир скупа:

  • Проблеми и дилеме савремене наставе у дидактичкој теорији (од предшколске до андрагошке дидактике) и њихове импликације у наставној пракси
  • Проблеми и дилеме савремене наставе математике у теорији и пракси
  • Проблеми и дилеме савремене наставе језика и књижевности у теорији и пракси
  • Проблеми и дилеме савремене наставе природних и друштвених наука у теорији и пракси
  • Проблеми и дилеме савремене наставе уметничких предмета у теорији и пракси
  • Проблеми и дилеме савремене наставе физичког васпитања у теорији и пракси
  • Проблеми и дилеме примене ИКТ-а у савременој настави