Програм

Програм међународне научне конференције

ОБРАЗОВАЊЕ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19: ИСКУСТВА И ПОУКЕ

Преузми програм  

 

Тематски оквир Конференције је:

 1. Предшколско васпитање и образовање у време COVID-19 кризе
 2. Образовне политике у базичном образовању и васпитању током пандемије COVID-19
 3. Вредновање и праћење постигнућа ученика и студената у условима трајања пандемије COVID-19
 4. Иновативни модели наставе у COVID-19 пандемијским условима
 5. Онлајн настава у време COVID-19  кризе
 6. Како се припремити за будуће кризне изазове?
 7. Настава страног језика струке у дигиталном окружењу
 8. Уметност у образовању у време пандемије COVID-19
 9. Анализа нумеричких показатеља пандемије COVID-19 Србији и/или иностранству.
 10. Предиктивни модели развоја пандемије COVID-19 Србији и/или иностранству.
 11. Индикатори развоја пандемије COVID-19 у Србији и/или иностранству: позитивни и негативни утицаји и аспекти
 12. Прилагођавање васпитно-образовног рада савременим/новим технологијама.
 13. Језик, идентитет и настава током пандемије COVID-19
 14. (Дечји) језички развој током пандемије COVID-19
 15. Диверзитет у језику и књижевности у савременом методичком контексту током пандемије COVID-19
 16. Ефекти пандемије COVID-19 на предшколску, школску и универзитетску педагогију
 17. Породично васпитање и изазови пандемије COVID-19
 18. Процес социјализације ученика и студента у  образовним установама у време „нове нормалности“ (COVID-19)
 19. Сазнајни и етички аспекти наставно-образовног процеса у време пандемије COVID-19
 20. Модел комуникације између институције, наставника, ученика и студената у доба пандемије COVID-19
 21. Слобода и изолација – неки изазови наставног процеса у доба COVID-19
 22. Административно управљање школским установама – препреке и изазови у условима пандемије COVID-19
 23. Настава музичке културе и музичког васпитања у време пандемије COVID-19 – искуства и поуке

Добродошли су и радови ван наведених тематских целина које се уклапају у главну тему конференције.