Позив

Учитељски факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања у Београду, Педагошким факултетом Универзитета „Св. Климент Охридски“ у Битољу, Факултетом за образовне науке, психологију и друштвене науке Универзитета „Аурел Влајку“ у Араду, Педагошким факултетом Универзитета у Марибору, Универзитетом за образовање наставника у Бјену, Учитељским факултетом Свеучилишта у Загребу, Вишом педагошком школом у Новом Сончу и Педагошким факултетом у Бијељини, организује међународни научни скуп који ће бити одржан 26. и 27. маја 2017. године. Тема скупа је „Проблеми и дилеме савремене наставе у теорији и пракси“. Ценећи Ваш допринос у областима које наведена тема обухвата, позивамо Вас да учествујете у раду скупа.

Тематски оквир скупа:

  • Проблеми и дилеме савремене наставе у дидактичкој теорији (од предшколске до андрагошке дидактике) и њихове импликације у наставној пракси
  • Проблеми и дилеме савремене наставе математике у теорији и пракси
  • Проблеми и дилеме савремене наставе језика и књижевности у теорији и пракси
  • Проблеми и дилеме савремене наставе природних и друштвених наука у теорији и пракси
  • Проблеми и дилеме савремене наставе уметничких предмета у теорији и пракси
  • Проблеми и дилеме савремене наставе физичког васпитања у теорији и пракси
  • Проблеми и дилеме примене ИКТ-а у савременој настави

Пријаву за учешће на скупу са темом саопштења и резимеом можете послати до 31. јануара 2017. године на електронску адресу naucni.skup@uf.bg.ac.rs или попуњавањем електронског обрасца на адреси naucniskup.uf.bg.ac.rs. Текст резимеа треба да садржи сажете информације о садржају саопштења: контекст и значај проблема, циљ истраживања, метод, најзначајније резултате и закључке. Обим резимеа не би требало да прелази 1 400 знакова (са размацима).

Радни језици скупа су српски и енглески. Обавештење о прихватању теме и резимеа биће послато до 1. априла 2017. Радове у целости треба послати до 1. јула 2017. године. Прихваћени радови након рецензирања биће објављени у часопису Иновације у настави (http://www.inovacijeunastavi.rs).

За учеснике из Србије котизација износи 10.000,00 динара (са ПДВ-ом). Упутство за уплату за учеснике из Србије: текући рачун бр. 840-1906666-26, позив на бр. 99-17; прималац: Учитељски факултет, Београд, ул. Краљице Наталије 43; назнака/сврха уплате: Котизација за скуп.

За учеснике из иностранства котизација износи 80 евра (плус трошкови банкарске провизије).

Упутство за уплату за учеснике из иностранства:

PAYMENT DETAILS:
BankName: NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS
AccountNo.: 500100014378697
IBAN: RS35908500100014378697
SWIFT: NBSRRSBGXXX

Котизација за запослене у суорганизаторским установама умањена је за 50%.

Котизацију за учешће на скупу треба уплатити најкасније до 1. маја 2017. године.

Скуп ће бити одржан у хотелу „Извор“ у Аранђеловцу, 75 км од Београда (http://www.a-hotel-izvor.com). Учесници скупа ће имати попуст на актуелне цене смештаја у хотелу. Информације о цени смештаја и резервацији биће доступне на сајту  naucniskup.uf.bg.ac.rs. Неопходно је извршити резервацију смештаја унапред. Контакт особа за резервацију смештаја је Драгица Недељковић тел. 063 711 126 или (e-mail dragica.novakovic@agroupm.com) . Контакт особа за додатне информације је Ивко Николић (e-mail: ivko.nikolic@uf.bg.ac.rs).

Контакт особа за информације о скупу је Душка Михајловић, председник Организационог одбора (e-mail: naucni.skup@uf.bg.ac.rs)

Са задовољством Вас очекујемо на скупу.

 

Председник Програмског одбора
проф. др Вера Ж. Радовић
Декан Учитељског факултета
проф. др Данимир Мандић