Позив

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОМ СКУПУ

„САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ И РАДУ ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА“

 

Поштовани/а,

Учитељски факултет Универзитета у Београду организује међународни научни скуп који ће бити одржан 25. маја 2018. године. Тематски оквир скупа је Савремени приступи у професионалном развоју и раду васпитача и учитеља. Ценећи Ваш допринос у областима које наведена тема обухвата, позивамо Вас да својим излагањем учествујете у раду скупа.

 

Секције у оквиру скупа

Секција 1: Педагошко-психолошке основе рада са децом предшколског и млађег основношколског узраста

Секција 2: Професионални развој васпитача и учитеља

Секција 3: Значај савремене образовне технологије у вртићима и школама

Секција 4: Савремени приступи васпитача и учитеља у раду са даровитом децом и децом са тешкоћама у развоју

Секција 5а: Специфичности савременог приступа развоју говора у вртићу и настави српског/матерњег језика и књижевности у школи

Секција 5б: Специфичности савременог приступа учењу страних језика y вртићу и школи

Секција 6: Специфичности савременог приступа у области развоја елементарних математичких појмова у вртићу и математике у школи

Секција 7: Специфичности савременог приступа у области упознавања околине, природе и друштва у вртићу и школи

Секција 8: Специфичности савременог приступа у области развоја музичке културе у вртићу и школи

Секција 9: Специфичности савременог приступа у области ликовне културе у вртићу и школи

Секција 10: Специфичности савременог приступа у области физичког васпитања у вртићу и школи

 

Важни датуми

  • Рок за пријаву за учешће на скупу продужен је до 1. 3. 2018. Пријаву са темом и резимеом на српском и на енглеском језику, треба послати на адресу: naucni.skup@uf.bg.ac.rs.
  • Обавештење о статусу резимеа ће ауторима бити послато до 15. 3. 2018. године. Прихваћени резимеи након рецензирања биће објављени у зборнику резимеа са скупа.
  • Уплата котизације треба да буде реализована до 15. 5. 2018. године.

Прилоге треба писати према упутству за обликовање резимеа које је доступно на сајту Учитељског факултета у фолдеру Упутства за ауторе, на адреси naucniskup.uf.bg.ac.rs.

Поднети резимеи треба да буду написани на српском и на енглеском језику.

Уколико желе, аутори могу да самостално пошаљу рад у целини директно редакцији часописа Иновације у настави до 15. 7. 2018. Ти радови биће укључени у редовни поступак рецензирања.

Котизација за скуп износи 7200,00 динара за учеснике из Србије, односно 60 евра за учеснике из иностранства. Котизација покрива трошкове издавања књиге резимеа, материјала за учеснике и послужења. Информације о начину плаћања котизације налазе се на адреси naucniskup.uf.bg.ac.rs у фолдеру Упутства за ауторе.

Замолили бисмо ауторе којима послодавац уплаћује котизацију да нам то посебно напомену након добијања информације о прихваћености резимеа.

 

Информације

Љиљана Плазинић, председник Организационог одбора
e-mail: naucni.skup@uf.bg.ac.rs

 

С поштовањем,

Проф. др Гордана Мишчевић Кадијевић
Председник Програмског одбора
Проф. др Данимир Мандић
Декан Учитељског факултета.