Упутство за уплату котизације

Детаљне информације о плаћању котизације

Конференција ће бити одржана у хибридном формату: уживо и online.

Котизација за учешеће на конференцији уживо:
  • Учесници из Србије 8.400,00 динара,
  • Учесници из иностранства 70 евра.

Обухвата: трошкове организације скупа, материјал за учеснике (промотивни материјал, програм рада скупа, зборник сажетака у електронском формату, зборник радова, сертификат, и сл.), коктел-ручак, кафе и пића у паузама између сесија.

Котизација за учешеће на конференцији online
  • Учесници из Србије 6.000,00 динара,
  • Учесници из иностранства 50 евра.

Oбухвата трошкове организације скупа, приређивања зборника, а учесници ће добити зборник сажетака у електронском облику, програм рада, сертификат и међународни зборник радова у електронској форми.

Рок за уплату котизације 15. мај 2024. године.

Трошкове банкарске провизије сноси уплатилац.

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ:
НАЗИВ БАНКЕ: УПРАВА ЗА ТРЕЗОP
БЕОГРАД, ПОП ЛУКИНА 7-9
СРБИЈА
РАЧУН: 840-1906666-26
БРОЈ МОДЕЛА: 97
ПОЗИВ НА БРОЈ: 402024
СВРХА УПЛАТЕ: уплата котизације за [имена и презимена особа за које се уплаћује новац]
ПРИМАЛАЦ: ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ БР. 43
БЕОГРАД
СРБИЈА
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИНОСТРАНЕ УПЛАТЕ
BANK NAME: NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS
BEOGRAD, NEMANJINA 17
SRBIJA
SWIFT: NBSRRSBGXXX
IBAN: RS35840000000030979018
BENEFICIARY: UNIVERSITY OF BELGRADE — FACULTY OF EDUCATION
KRALJICE NATALIJE BR.43
BEOGRAD
SERBIA