Упутство за уплату котизације

Детаљне информације о плаћању котизације

Конференција ће бити одржана у хибридном формату: уживо и online.

Котизација за учешеће на конференцији уживо:
  • Учесници из Србије 12.000,00 динара,
  • Учесници из иностранства 100 евра.

Обухвата: конференцијски материјал за учеснике (беџ, програм рада конференције, штампани зборник сажетака, међународни тематски зборник у електронској форми, сертификат, пригодан сувенир и сл.), вечеру добродошлице (1. јуна 2023), коктел-ручак (2. јуна 2023), кафу и пиће у паузама између сесија, као и организовану посету Центру за роботику и вештачку интелигенцију у образовању Факултета за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду или Педагошком музеју у Београду.

Котизација за учешеће на конференцији online
  • Учесници из Србије 2500,00 динара,
  • Учесници из иностранства 20 евра.

Обухвата зборник сажетака, програм рада, сертификат и међународни тематски зборник у електронској форми.

Рок за уплату котизације 15. мај 2023. године.

Трошкове банкарске провизије сноси уплатилац.

Котизација не укључује: смештај у Београду, туристичке обиласке који ће бити факултативни и вечеру дружења.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ:
НАЗИВ БАНКЕ: УПРАВА ЗА ТРЕЗОP
БЕОГРАД, ПОП ЛУКИНА 7-9
СРБИЈА
РАЧУН: 840-1906666-26
БРОЈ МОДЕЛА: 97
ПОЗИВ НА БРОЈ: 432023
СВРХА УПЛАТЕ: уплата котизације за [имена и презимена особа за које се уплаћује новац]
ПРИМАЛАЦ: УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ БР.43
БЕОГРАД
СРБИЈА

Учесници Учитељског факултета из Београда (професори и студенти) су ослобођени плаћања котизације.

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИНОСТРАНЕ УПЛАТЕ
BANK NAME: NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS
BEOGRAD, NEMANJINA 17
SRBIJA
SWIFT: NBSRRSBGXXX
IBAN: RS35840000000030979018
BENEFICIARY: TEACHER EDUCATION FACULTY
KRALJICE NATALIJE BR.43
BEOGRAD
SERBIA