Упутство за уплату котизације

Детаљне информације о плаћању котизације

 

Учесници из установа које нису у оквиру суорганизатора скупа:
  • Учесници из Србије 7200,00 динара,
  • Учесници из иностранства 60 евра.

Када су у питању апстракти у којима је један аутор, плаћа се 100% наведеног износа котизације.

Када су у питању апстракти у којима је више од једног аутора, тада први аутор плаћа 100% износа котизације, а сваки наредни коаутор  још по 50% износа котизације.

Уколико на скуп долази само први аутор, а коаутори не долазе тада се само једном врши уплата 100% наведеног износа котизације.
Уколико на раду са више аутора не долази први аутор него један од коаутора, тада се на име те особе уплаћује пун износ котизације.
Аутор који презентује два рада на конференцији, одговарајући износ котизације уплаћује само за рад на коме се води као први аутор, код другог рада као коаутор не уплаћује котизацију.

Учесници из установа које су суорганизатори скупа:
  • Учесници из Србије 3600,00 динара,
  • Учесници из иностранства 30 евра.

Када су у питању апстракти у којима је један аутор, плаћа се 100% наведеног износа котизације. Када су у питању апстракти у којима је више од једног аутора, тада први аутор плаћа 100% наведеног износа котизације, као и сваки наредни коаутор уколико долази на скуп.

Уколико на скуп долази само први аутор, а коаутори не долазе тада се само једном врши уплата 100% наведеног износа котизације.
Аутор који презентује два рада на конференцији, одговарајући износ котизације уплаћује само за рад на коме се води као први аутор, код другог рада као коаутор не уплаћује котизацију.

Трошкове банкарске провизије сноси уплатилац.
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ:
НАЗИВ БАНКЕ: УПРАВА ЗА ТРЕЗОP
БЕОГРАД, ПОП ЛУКИНА 7-9
СРБИЈА
РАЧУН: 840-1906666-26
ПОЗИВ НА БРОЈ: 99-20
ПРИМАЛАЦ: УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ БР.43
БЕОГРАД
СРБИЈА

Учесници Учитељског факултета из Београда су ослобођени плаћања котизације.

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИНОСТРАНЕ УПЛАТЕ
BANK NAME: NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS
BEOGRAD, NEMANJINA 17
SRBIJA
SWIFT: NBSRRSBGXXX
IBAN: RS35840000000030979018
BENEFICIARY: TEACHER EDUCATION FACULTY
KRALJICE NATALIJE BR.43
BEOGRAD
SERBIA