Контакт

Контакт особа:
Љиљана Плазинић, председник Организационог одбора.