Корисне информације

Шта све обухвата котизација.

Котизација обухвата учешће на скупу са штампаним зборником резимеа, сертификатом о учешћу и промотивним материјалом, послужење током трајања скупа и заједничку вечеру свих учесника скупа.

Котизација.

За учеснике из Србије котизација износи 10.000,00 динара (са ПДВ-ом). Упутство за уплату за учеснике из Србије: текући рачун бр. 840-1906666-26, позив на бр. 99-17; прималац: Учитељски факултет, Београд, ул. Краљице Наталије 43; назнака/сврха уплате: Котизација за скуп.

За учеснике из иностранства котизација износи 80 евра (плус трошкови банкарске провизије).

Упутство за уплату за учеснике из иностранства:

PAYMENT DETAILS:
BANK NAME: NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS
BEOGRAD, NEMANJINA 17
SRBIJA
SWIFT: NBSRRSBGXXX
IBAN: RS35840000000030979018
BENEFICIARY: TEACHER EDUCATION FACULTY
KRALJICE NATALIJE BR.43
BEOGRAD
SERBIA

Котизација за запослене у суорганизаторским установама умањена је за 50%.
Котизацију за учешће на скупу треба уплатити најкасније до 5. маја 2017. године.